PRAKTYKA PRAWNA

ZWOLNIENIE LEKARSKIE - L 4 / KRANKSCHREIBUNG:

Zgodnie z regulacja niemiecka, w przypadku choroby pracodawca wypłaca pracownikowi chorobowe (z reguły) przez pierwsze 42 dni kalendarzowe choroby, czyli przez 6 tygodni. Regulacja ta moze byc zmieniona umownie. Po uplywie 6 tygodni obowiazek zaplaty chorobowego przechodzi na kase chorych. O ile zwolnienie lekarskie trwa dłużej niż 6 tygodni należy samodzielnie przed upływem 6 tygodni wystąpić do kasy chorych z wnioskiem o wypłacanie przez nią chorobowego. 

Uwaga! Warunkiem wyplaty chorobowego jest istnienie stosunku pracy z pracodawca w pierwszym dniu choroby oraz nie przerwana ciaglosc okresu chorobowego. Zaswiadczenia o chorobie nie moga miec przerwy i nie moga byc wystawione przez lekarza na wstecz. W innym wypadku grozi to calkowita i nie odwracalna utrata roszczen o wyplate chorobowego przez kase chorych. Waznym jest rowniez niezwloczne zameldowanie choroby kasie chorych w terminie 7 dni i regularne i niezwloczne dosylanie jej oraz pracodawcy (jesli stosunek pracy jeszcze istnieje) zaswiadczen lekarskich. W przeciwnym wypadku, z powodu zwłoki można stracić prawo do świadczeń.

Po zakończeniu okresu chorobowego radzimy niezwłocznie zgłosić się do Niemieckiego Urzędu Pracy /Arbeitsagentur für Arbeit, aby nie utracić prawa o zasiłek. W niektórych wypadkach możliwe jest przeniesienie niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych do Polski. W takim wypadku roszczenie moze byc przez Niemiecki Urzad Pracy skracane.