PRAKTYKA PRAWNA

LIKWIDACJA SZKOD:

W celu zlikwidowania szkody najlepiej jest przekazac ja w rece prawnika znajacego niemieckie przepisy. Nie trzeba obawiac sie powstalych z tego kosztow. Zgodnie z prawem niemieckim koszta prawnika ponosi ubezpieczyciel sprawcy wypadku, jesli bezspornie zawinil on wypadek. Jesli kwestja zawinienia wypadku jest nie jasna, to mimo wszystko warto jest skontaktowac sie z adwokatem i przedstawic mu przebieg wypadku, w celu wstepnej oceny sytuacji. W kazdym wypadku adwokat uzyska wgląd do akt policyjnych aby moc ocenic sytuacje. Odradzamy przeprowadzenia likwidacji szkody na wlasna reke, gdyz wiazac sie to moze z przeoczeniem wielu pozycji, o ktorych firma ubezpieczeniowa z wlasnej inicjatywy nie poinformuje poszkodowanego.

Jeżeli firma ubezpieczeniowa nie zapłaci lub zapłaci za mało nalezy wniesc pozew sadowy.

SAMOCHOD :
Samochod osobowy - naprawa czy szkoda całkowita? Jesli zostal uszkodzony samochod ale jego naprawa jeszcze sie oplaca, poszkodowany ma prawo zażądać przejęcia kosztów naprawy (z podatkiem, jesli bedzie naprawial samochod) lub zaplaty sumy netto (bez podatku, jesli nie bedzie naprawial samochodu). W celu okreslenia wysokosci szkody trzeba zlecic rzeczoznawstwo. Przyjela sie tutaj zasada, iz naprawa oplaca sie tylko jeżeli koszta naprawy nie przekroczaja o 30 % wartosci rynkowej samochodu.
Ciężarowka: Jeżeli samochod ciężarowy ma wartość nowego produktu i jest maksymalnie 4-letni, a jego przebieg wynosi nie więcej niż 100.000 kilometrów, a powstale szkody nie sa drobne - mozna zażądać zwrotu kosztów naprawy oraz wyrównania zmniejszonej wartości pojazdu. Podstawę stanowi różnica pomiędzy wartością samochodu ciężarowego wycenioną  przed naprawą, a wartością wycenioną po przeprowadzonej naprawie. Jeżeli nowy samochód ciężarowy uległ wypadkowi, który nie miał przejechanych więcej niż 1.000 km mozna sprzedać samochód. Ubezpieczyciel zwraca różnicę pomiędzy ceną kupna samochódu (po potrąceniu kwoty za przejechane kilometry), a ceną  sprzedaży.
 
POZOSTALE SZKODY RZECZOWE :
Mozna domagac sie wyrownania szkod rzeczowych, które uległy zniszczeniu w wypadku (np. ubrania, okulary, bagaże).
Holowania, karetka, helikopter, szpital, koszty odmeldowania, przemeldowania, nowego zameldowania, koszty odmeldowania starego i zameldowania nowego pojazdu sa do zwrotu.
Poszkodowany ma rowniez prawo do wyrownania kosztow leczenia i lekarza, jeżeli własne ubezpieczenie zdrowotne tego nie pokrywa. W wiekszosci wypadkow jednak takie koszty nie podlegają zwrotowi w ramach własnego ubezpieczenia zdrowotnego i zaliczane sa do szkód wypadkowych. W szczególności uznawane są koszty naprawy zębów, okularów, transportu chorego, kuracji, niezbędnego  leczenia za granicą, kosmetycznej pielęgnacji blizn, dojazdu do lekarza i szpitala, używania telewizora i telefonu w zakresie w jakim sprzyja to zdrowiu.
Kredyt na samochod, bezyna podlegaja zwrotowi.
Rowniez koszta rzeczoznawcy beda przejete, z wyjatkiem szkod malych. Wybor rzeczoznawcy nalezy do poszkodowanego. Nie ma znaczenia, iz ubezpieczyciel ze swojej strony chcialby zlecic lub zlecil wykonanie oceny samochodu innemu rzeczoznawcy. Takiego prawa jednak nie mozna mu odmowic, ale rzeczoznawstwo zleca jednak na wlasny rachonek.
Koszta adwokata: ubezpieczyciel sprawcy wypadku zobowiązany jest do wyrownania wynagrodzenia adwokata.
Kwota ryczałtowa: dodatkowo nalezy sie pauszala w wysokosci 25 Euro na rzecz powstałych kosztów za telefon, podróże do adwokata, na miejsce wypadku, poczte itp. Jesli kwota ta w rzeczywistosci byla wyższa to mozna rowniez domagac zwrotu tej, za przedlozeniem rachunkow.
Wynajem samochodu/taksówka: mozna domagac sie zwrotu kosztow za wynajęcie samochodu, jesli poszkodowany zdany jest na swoj samochodu i nie ma innego pojazdu do dyspozycji. Tutaj regularnie placona jest dniowka do czasu zakonczenia naprawy, a w przypadku szkody calkowitej do 14 dni. Wysokosc dniowki kieruje sie specjalna tabela i wyznaczana jest przez rzeczoznawce lub wyliczana jest przez adwokata. 

Utrata zarobku/szkody w prowadzeniu gospodarstwa domowego: pracownicy znajdujacy sie w stosunku pracy maja prawo do zaplaty utraconego przez chorobe zarobku. Roszczenia takiego mozna domagac sie od siódmego tygodnia choroby, ponieważ w pierwszych sześciu tygodniach pracodawca zobowiazany jest do wypłacania wynagrodzenia. Na wysokość roszczenia sklada sie przecietna zarobkow, premią świąteczna, inne nadzwyczajne wynagrodzenia i wynagrodzeniem za nadgodziny. Jesli prowadzona byla dzialalnosc gospodarcza to mozna wymagac zwrotu kwoty odpowiadającej dotychczasowych zarobkach.

Poszkodowany ma prawo do zwrotu indywidualnej kwoty za niemozliwosc prowadzenia gospodarstwa domowego, odpowiadającej niemożności wykonywania czynności domowych.

SMIERC W WYPADKU:

Szok powypadkowy / bol / spadek / obowiązek alimentacyjny: w przypadku smierci najblizszego czlonka rodziny mozna starac sie o odszkodowanie za przez zmarlego doznany ból, o zwrot kosztow pogrzebu (przewoz ciala, ubranie, miejsca na cmentarzu, pomnik, przyjęcia pogrzebowego). Jesli zmarła osoba placila alimenty (np. dzieciom czy małżonkowi) mozna starac sie o rentę w wysokości odpowiadającej obowiazkowi alimentacyjnemu. Renta jest przyznawana na cały okres czasu, na  który zmarły był zobowiązany na łożyć na utrzymanie. Wyjatkowo osoby najblizsze moga starac sie o odszkodowanie zwiazane z szokiem powypadkowym.

Odszkodowanie zmarlego za ból i cierpienie na wskotek wypadku jest mozliwe jesli zmarly ulegl psychicznym obrażeniom, poniosl blizny lub inne szkody cielesne i zdowotne. Wysokość takiego odszkodowania moze wypasc roznie i zależy od rodzaju obrazen, dlugosci leczenia oraz od związanego z tym bólu i cierpienia.

Długotrwałe szkody/renta/zwiększone potrzeby/przekwalifikowanie Jeżeli wypadek spowoduje utratę zdolności do pracy czy zdolności do wykonywania zawodu, można zażądać od sprawcy również renty do końca życia.
Obok tego poszkodowany,  którego potrzeby życiowe zwiększyły się w znacznym stopniu ma prawo domagać się renty pieniężnej.  Do zwiększonych potrzeb życiowych zalicza się wydatki na specjalne zaopatrzenie,  ubranie (np. buty ortopedyczne), nakłady związane z przebudową mieszkania, inne środki pomocnicze(np. do poruszania się) itp.
Tak długo jak istnieje potrzeba trwałej opieki pokrzywdzonemu przysługuje prawo do wyrównania jej kosztów. Koszty przekwalifikowania są zwracane, jeżeli powodują  przystosowanie poszkodowanego do wykonywania zawodu w rozsądnych rozmiarach.

Utrudnienie uzyskania zarobku/ zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość Jednymi spośród uprawnionych z  roszczenia o zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość są dzieci i młodzież. Podstawę w tej grupie społecznej stanowi opóźnione i utrudnione rozpoczęcie życia zawodowego, z czym powiązane jest poszkodowanie w kwestiach zarobkowy w stosunku do innych ludzi.
Natomiast u poszkodowanych będących czynnymi zawodowo podstawę tego roszczenia stanowi brak możliwości awansu, rozwoju zawodowego , które powstały po wypadku. Możliwe jest również uzyskanie odszkodowania związanego z samym zmniejszeniem zarobku.

KONTAKT Z NAMI - KANCELARIA W LÖCKNITZ

Ulica: Egon-Fischer-Straße 3, 17321 Löcknitz

Telefon Polska - Szczecin: 0048 / 91 885 80 14

Telefon Niemcy - Löcknitz: 0049 / (0) 39754 / 52 80 80
Fax Niemcy - Löcknitz: 0049 / (0) 39754 / 52 80 82

www.prawnik-berlin.pl